Voor ouders

Wij helpen leerlingen met de lesstof die ze lastig vinden. Hierdoor neemt hun zelfvertrouwen toe en verbeteren de resultaten. Ons team van onderwijsprofessionals zetten hun ervaring graag in om ook uw zoon of dochter te helpen. ROAA hecht waarde aan persoonlijke begeleiding, daarom heeft u altijd eerst een intakegesprek. Een intakegesprek is belangrijk om een goed beeld te krijgen. De informatie van de groepsleerkracht/docent van uw kind is belangrijk voor een efficiënte aanpak.

Bijles

Veel leerlingen waarmee het prima gaat op school, hebben toch hulp nodig met één of twee lastige vakken. Ze hebben voor een bepaald vak net iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Of ze lopen achter met de stof, hebben kennishiaten of bijvoorbeeld moeilijkheden met het maken van de toetsen. Wij helpen de leerlingen, die een extra steuntje in de rug nodig hebben, goed op weg.

Huiswerkbegeleiding

Veel leerlingen hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie. Anderen hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan huiswerkbegeleiding een uitkomst zijn. Wij bieden voor iedere leerling passende begeleiding. We stemmen de begeleiding af op de individuele leerling. Dit heeft als voordeel dat we de leerling leren kennen en kunnen achterhalen wat zijn of haar valkuilen en sterke punten zijn. Zo kunnen wij huiswerkbegeleiding op maat aanbieden.

Cito/ Entree training

Tijdens de Citotraining leren de leerlingen om te gaan met tijdsdruk. Vooral voor leerlingen met een vorm van faalangst is het maken van de echte toets erg lastig waardoor ze kunnen gaan onderpresteren. Met de Citotraining worden verschillende oorzaken van onderpresteren aangepakt. De leerlingen krijgen de gelegenheid om te oefenen met verschillende vaardigheden, zoals: oefenen met verschillende vraagstellingen vanuit de Cito, het lezen van lange teksten, oefenen in het beantwoorden van multiple-choice vragen en ze krijgen extra instructie op de onderdelen waar de leerling nog moeite mee heeft.

Privélessen

Privélessen zijn altijd één-op-één en zijn bedoeld voor leerlingen en studenten die de individuele aandacht nodig hebben. De lessen worden nauwkeurig op behoefte afgestemd. Onze ervaren begeleiders beschikken over de juiste vaardigheden om uw kind individueel te begeleiden in elk vak dat zij op de basisschool of voortgezet onderwijs tegenkomen.

Examentrainingen

Een examenjaar kan zeer stressvol zijn. Vooral de laatste loodjes wegen het zwaarst. Daarom is het fijn als je met een goed gevoel het examen in kan gaan.

Met de examentraining van ROAA kan je dit bereiken. Door trainers die kwaliteit bieden en veel individuele aandacht geven, bereid je je optimaal voor op je eindexamen en ga je met volle zelfvertrouwen het examen in.

Jouw leerbehoefte staat tijdens de training centraal. We werken dan ook met kleine groepen zodat je altijd je vraag kan stellen aan de trainer en je de nodige uitleg krijgt

Onze trainingen zijn bedoeld voor alle eindexamenkandidaten van het voortgezet onderwijs.

Tarieven

  • Groepslessen/ Huiswerkbegeleiding: 4 lessen van 1,5 uur per les 75 euro
  • Privélessen: 6 lessen 160 euro
  • Examenpakket: 12 lessen 350 euro

Wilt u uw kind inschrijven?

U kunt uw kind snel en gemakkelijk online inschrijven. Klik hieronder op isnchrijven om de inschrijving van u kind te starten.